ผลการสำรวจสัปดาห์ที่ 7 (ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 – 2 กรกฎาคม 2563)

ผลการสำรวจสัปดาห์ที่ 6 (ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2563 – 25 มิถุนายน 2563)

ผลการสำรวจสัปดาห์ที่ 5 (ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2563 – 18 มิถุนายน 2563)

ผลการสำรวจสัปดาห์ที่ 4 (ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 11 มิถุนายน 2563)

ผลการสำรวจสัปดาห์ที่ 3 (ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563)

ผลการสำรวจสัปดาห์ที่ 2 (ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2563)

ผลการสำรวจสัปดาห์ที่ 1 (ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม 2563 )